772. Psalm Adwent Tydzień 01 Poniedziałek

Kategoria:Psalmy responsoryjne
SłowaPs 122,1-2,4-5,6-7,8-9
Muzyka:brak informacji
Opracowanie:brak informacji
Metrum:brak informacji
Wykonawca:brak informacji
Slajdy: nie
Status: gotowy
Źródło: liturgia.wiara.pl
Czas dodania:2011-11-29 20:48:18

Brak plików audio
Brak nut
  

Ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana.
1. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.
Ref.
2. Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
Ref.
3. Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.
Ref.
4. Ze względu na braci moich i przyjaciół
będę wołał: „Pokój z tobą.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.
Ref.